HKD 0.00 ( 0 件產品 ) 0

TIPS 12 - 電線收納

TIPS 12 - 電線收納
家中有好多電線物品經常打結,每次拎出黎用都會發現電線混亂地糾結纏埋一齊。大家不妨利用圓形筆筒作一個電線收纳盒,把電線物品統統整齊地收起,就唔再擔心電線互相纏埋!
設為升冪
顯示 36