HKD 0.00 ( 0 件產品 ) 0

TIPS 10 - 直捲毛巾衣物大慳位!

TIPS 10 - 直捲毛巾衣物大慳位!
想使到櫃桶空間更見使,可以從直捲衣物或毛巾入手。直捲方法比起平放方法更見慳位,又可以一眼就望見衣物款式,容易選擇及提取。 櫃桶選擇方面,可以揀選一些多尺寸而可以自由配搭的款式,可以拼砌出獨有風格。有些櫃桶有連接鎖互相扣緊及內間隔板,將內外兼顧得井井有條。
設為升冪
顯示 36